به کوروش به آرش به جمشید قسم          به نقش و نگار تخت جمشید قسم

که ایران همی قلب و خون من است          گرفته ز جان از وجود من اســـــــــت

بخوانیم این جمــــــــــله در گوش باد          چو ایران نباشـــــــــــــد تن من مباد

/ 0 نظر / 3 بازدید