گاهی شاید لازم باشد 

از یاد ببریم 

یاد آنهایی را که 

با نبودنشان 

بـودنمان را 

به بازی گرفتند

/ 0 نظر / 16 بازدید