دیوانگی یعنی تکرار عملی که میدانیم نتیجه اش چیست ولی تکرارش میکنیم به امید نتیجه غیر مشابه با این حساب اکثر انسانها دیوانه اند...

                                                                                     مایکل داگلاس

/ 0 نظر / 3 بازدید