سخنان بزرگان

  •  شکست باید انرژی خفته ما را بیدار کند. (رومن رولان)
  •  کسانی خوشبخت هستند که فکر و اندیشه خود را به سوی چیزی غیر از خوشبختی خود معطوف کرده باشند. (استوارت میل)
  •  همه را می توان مدتی فریب داد،معدودی را می توان برای همیشه گول زد ولی همه را برای همیشه نمی توان فریفت. (آبراهام لینکلن)
  •  عظمت واقعی در این نیست که هرگز سقوط نکنیم بلکه در آن است که هر بار سقوط کردیم دوباره بپاخیزیم. (آندره ژید)
  •  اگر به آرزوی خود نائل نشده اید یا واقعا آن را از ته دل آرزو نمی کردید یا اینکه بر سر قیمتش چانه زده اید. (کیپلینگ)
  • کتابها بودند که به من کمک کردند که از باتلاق گندیده جهل بیرون آیم و گرنه نابود می شدم. (ماکسیم گورکی)
/ 0 نظر / 3 بازدید