من عشق را با نام تو آغاز می کنم، پس در هر کجای عشق هستی آغاز کن مرا ...

خدایا ، مذهب بی‌عوام، ایمان بی‌ریا، خوبی بی‌نمود،‌ گستاخی بی‌حامی، مناعت بی‌غرور، عشق بی‌هوس، تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوست بفهمد؛ روزی کن.

                                                                            دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 4 بازدید