هیچ چیز و هیچ کس در این دنیا وجود ندارد که دیدنش به باز کردن تمام چشم بیرزد.

                                                                           دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 3 بازدید