بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را به عریانی خویش بگشاید هر چند در آنجا جز رنج و پریشانی نباشد اما کوری را به خاطر آرامش تحمل مکن.

                                                                                   دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 3 بازدید