قرض پدر و مادر به فرزندانشان علم و ثروت نیست ، تربیت است و اخلاق.

                                                                                        آنتونی رابینز

/ 2 نظر / 3 بازدید
سجاد

سلام[گل] اخلاق حرف اول را می زند چون بچه های امروزی دیگر مانند گذشته نیستند [گل]