من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید

قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید

 

فصل گل می گذرد همنفسان بهر خدا

بنشینید به باغی و مرا یاد کنید

 

یاد از این مرغ گرفتار کنیدای مرغان

چون تماشای گل و لاله و شمشاد کنید

 

هر که دارد ز شما مرغ اسیری به قفس

برده در باغ و به یاد منش آزاد کنید

 

آشیان من بی چاره اگر سوخت چه باک

فکر ویران شدن خانه صیاد کنید

 

بیستون بر سر راه است مباد از شیرین

خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید

 

جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه

ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید

 

گر شد از جور شما خانه موری ویران

خانه خویش محال است که آباد کنید

 

کنج ویرانه زندان شد اگر سهم بهار

شکر آزادی آن گنج خدا داد کنید

 

ملک الشعراء بهار در زندان استبداد سلطنت ایران ، شعر فوق راسروده .

/ 0 نظر / 4 بازدید