صد کتابی که پیش از مرگ حتما باید خوانده شود

شاهنامه - فردوسی
خسرو و شیرین - نظامی گنجوی
کلیات سعدی شیرازی - سعدی
ربهکا - دافنه دو موریه
امثال و حکم - دهخدا
مرد سرنوشت - جورج برنارد شاو
مجموعه اشعار - سیمین بهبهانی
طعم گس خرمالو - زویا پیرزاد
محاکمه - فرانتس کافکا
سرخ - بنیاد جهانی ارد بزرگ
بابا گوریو - اونوره دو بالزاک
زارا عشق چوپان - پرویز قاضی سعید
خانه ارواح - ایزابل آلنده
میهن پرست - صادق هدایت
پاییز پدرسالار - گابریل گارسیا مارکز
سیمای زنی در میان جمع - هاینریش بول
سووشون - سیمین دانشور
مرشد و مارگاریتا - میخائیل بولگاکف
زمستان - مهدی اخوان ثالث
دکتر ژیواگو - بوریس پاسترناک
امیرارسلان نامدار - میرزامحمئ علی نقیب الممالک
چنین گفت زرتشت - فریدریش نیچه
دالان بهشت - نازی صفوی
ارباب حلقهها - جی. آر. آر. تالکین
آخرین وسوسه مسیح - نیکوس کازانتزاکیس
پیامبر - جبران خلیل جبران
سلام بر غم - فرانسواز ساگان
مرد پیر و دریا - ارنست همینگوی
هشت کتاب سهراب سپهری
طاعون -

/ 0 نظر / 6 بازدید