وقتی میخوای یه رابطه رو به هم بزنی
خب به هم بزن
اما لگد کوبش نکن
بذار برو
اما داغونش نکن
با احساسش، فکرش، اعتمادش و غرورش بازی نکن
چون بعد از رفتن تو فقط غمگین نمیشه
تا سالها باید با یه ترس لعنتی زندگی کنه
و نتونه دیگه به هیچ کس اعتماد کنه
حتی برای یه دوستی ساده

ناراحت گریه

 

/ 0 نظر / 14 بازدید