چطور می فهمی که درسال 2010 هستی؟

> 1. یهو نگاه میکنی می بینی

> خانوادت 3 نفر بیشتر نیستن ولی 5 خط
> موبایل دارن
>

>
>
>
>
>
>
> 2. واسه همکارت ایمیل میفرستی،در
> حالیکه پشت میز بغل دستی تو
> نشسته
>
>
>
>
>
>
>
> 3. رابطت با اقوام و دوستانی که
> ایمیل ندارن کمتر و کمتر میشه تا
> به حد صفر برسه
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> 4.ماشینت رو جلوی در خونه پارک
> میکنی بعدش با موبایلت زنگ میزنی
> خونه که بیان کمک و چیزایی رو که
> خریدی ببرن داخل
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> 5. هر آگهی
> تلویزیونی یه آدرس اینترنتی هم
> داره
>
>
>
>
>
>
>
>
> 6. وقتی خونه رو بدون موبایلت ترک
> میکنی،استرس همه وجودت رو میگیره
> و با سرعت برمیگردی که موبایلت رو
> برداری. بدون توجه به اینکه 20-30 سال
> از عمرت رو بدون موبایل
> گذروندی
>
>
>
>
>
>
>
>
> 8. صبحها قبل از خوردن صبحونه
> اولین کاری که میکنی سر زدن به
> اینترنت و چک کردن ایمیله
>
>
>
>
>
>
>
> 9. الان در حالیکه این ایمیل رو
> میخونی،سرت رو تکون میدی و لبخند
> میزنی
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> 10. اینقدر سرگرم خوندن این ایمیل
> بودی که حتی متوجه نشدی این لیست
> شماره 7 نداره
>
>
>
>
>
>
> 11.
> الان دوباره برگشتی بالا که چک
> کنی شماره 7 رو داشته یا نه
>
>
>
>
>
>
>
> 12. و من مطمئنم که اگه دوباره
> برگردی بالاحتماً شماره 7 رو پیداش
> میکنی،بخاطر اینکه خوب بهش توجه
> نکردی.
>
>
>
>
>
>
>
> 13. دوباره برمیگردی بالا ولی
> شماره 7 رو پیدا نمیکنی،خوب من
> شوخی کردم ولی نشون میده که تو ،
> انسان عصر 2010، به خودت هم اعتماد
> نداری و هرچی بقیه میگن باور
> میکنی!
>

/ 0 نظر / 4 بازدید