با تو نه آغاز شدم و نه به انتها رسیدم ٬ با تو آموختم که آنچه دوست میداری همیشه آنگونه نیست که می اندیشی ٬ و آموختم هر چیز را همانگونه که هست باید پذیرفت نه آنگونه که دوست داری.

                                                                              دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 2 بازدید