نظر شما چیه؟

یک سوسک حمام می‌تواند 9 روز بدون سر زندگی کند تا اینکه از گرسنگیبمیرد.
یک کوروکودیل نمی‌تواند زبانش را بیرون در بیاورد .
حلزونمی‌تواند 3 سال بخوابد .
به طور میانگین مردم از عنکبوت بیشتر می‌ترسند تا ازمرگ !
اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند، این صف به خاطرسرعت تولید مثل هیچ‌وقت تمام نخواهد شد.
خطوط هوایی آمریکا با کم کردن فقطیک زیتون از سالاد هر مسافر در سال1987 توانست 40000$ صرفه‌جویی کند .
ملتآمریکا بطور میانگین روزانه 73000 متر مربع پیتزا می‌خورند .
چشم‌های شترمرغ ازمغزش بزرگتر است.
بچه‌ها بدون کشکک زانو متولد میشوند. کشکک‌ها در سن 2 تا 6سالگی ظاهرمی‌شوند .
کوبیدن سر به دیوار 150 کالری در ساعت مصرفمی‌کند.
پروانه‌ها با پاهایشان می‌چشند .
گربه‌‌ها می‌توانند بیش از یکصد صدابا حنجره خود تولید کنند در حالیکهسگ‌ها کمتر از 10 تا !
ادرار گربه زیرنور سیاه می‌درخشد.
تعداد چینی‌هایی که انگلیسی بلدند، از تعداد آمریکایی‌هاییکه انگلیسیبلدند، بیشتر است !!
دوئل کردن در پاراگوئه آزاد است به شرطی کهطرفین خون خود را بر گردنبگیرند.
فیل‌ها تنها حیواناتی هستند که نمی‌توانندبپرند .
هر بار که یک تمبر را میلیسید 10/1 کالری انرژی مصرف می‌کنید .
فورییه 1865 تنها زمانی بود که ماه کامل نشد .
کوتاهترین جمله کامل در زبانانگلیسی I am است .
اگر عروسک باربی را زنده تصور کنید سایزش 33-23-39 و قدش 2متر و 15سانتی‌متر خواهد بود با گردنی 2 برابر بلندتر از یک انسان نرمال.
تمام خرسهای قطبی، چپ دست هستند .
اگر یک ماهی قرمز را در یک اتاق تاریکقرار دهید، کم کم رنگش سفید می‌شود.
اگر به صورت مداوم 8 سال و 7 ماه و 6روز فریاد بزنید، انرژی صوتیلازم برای گرم کردن یک فنجان قهوه را تولیدکرده‌اید .
در مصر باستان افراد روحانی تمام موهای بدن خود را می‌کندند حتیابروهاو مژه‌ها .
کوتاه‌ترین جنگ در تاریخ در سال 1896 بین زانزیبار وانگلستان رخ داد که38 دقیقه طول کشید.
در 4000 سال گذشته هیچ حیوان جدیدیرام نشده است.
هیچوقت نمیتوانی با چشمان باز عطسه کنی .
تعداد انسان‌هایی کهبه وسیله خر کشته می‌شوند، از انسان‌هایی که در سانحههوایی می‌میرند بیشتر است .
چشم‌های ما از بدو تولد همین اندازه بوده‌اند، اما رشد دماغ و گوش ماهیچ ‌وقت متوقف نمی‌شوند .
هر تکه کاغذ را نمی‌توان بیش از 9 بار تا کرد .
در هرم خئوپوس در مصر که 2600 سال قبل از مبلاد ساخته شده است، بهاندازه‌ای سنگ به کار رفته که می‌توان با آن دیواری آجری به ارتفاع 50سانتی‌متر دور دنیا ساخت.
اگرتمام رگ‌های خونی را در یک خط بگذاریم، تقریبا 97000 کیلومتر می‌شود.
وقتی مگس بر روی یک میله فولادی می‌نشیند، میله فولادی بهاندازه دومیلیونیم میلیمتر خم می‌شود .
آمریکا تا 50 میلیون سال دیگر دونیم خواهد شد.
عدد 2520 را می‌توان بر اعداد 1 تا 10 تقسیم نمود، بدون آن‌کهخارجقسمت کسری داشته باشد .
30برابر مردمی که امروزه بر سطح زمین زندگیمی‌کنند، در زیر خاک مدفونشده‌اند .
تنها حیوانی که نمی‌تواند شنا کند، شتراست.
شیشه در ظاهر جامد به نظر می‌رسد ولی در واقع مایعی است که بسیار کندحرکت می‌کند .
در هر ثانیه بیش از 5000 بیلیون بیلیون الکترون به صفحهتلویزیونبرخورد می‌کند و تصویری را که شما تماشا می‌کنید، بوجود می‌آورد .
شانس شبیه بودن دو اثر انگشت، یک به 64 میلیارد است.
یک لیتر سرکه درزمستان سنگین‌تر از تابستان است .
قد انسان تا 20، 25 سالگی و گاها 40 سالگیبلند می‌شود و از چهل سالگیبه بعد، قد انسان هر دو سال حدود 6 میلی‌متر کوتاهمی‌شود.
فقط با از دست دادن یک درصد از آب بدن، احساس تشنگی می‌کنیم !
دهانانسان روزانه یک لیتر بزاق تولید می‌کند .
چیتا یا یوزپلنگ سریع‌ترین حیوان خشکیاست. او در عرض فقط 3 ثانیه 100کیلومتر در ساعت سرعت می‌گیرد. رکوردی که حتیسریع‌ترین خودروهای فراریهم نتوانسته‌اند بشکنند.
کرم‌های ابرشیم در 56روز، 86 هزار برابر خود غذا می‌خورند .
تنها قسمت بدن که خون ندارد، قرینه چشماست .
شتر در 3 دقیقه 95 لیتر آب می‌خورد.

/ 0 نظر / 2 بازدید